Zachęcająca dywergencja cen zbóż

Piękne łany zbóż dla jednych są natchnieniem do robienia zdjęć jak to w nagłówku, czego mogę tylko pozazdrościć, bo tzw. “oka do zdjęć” nie mam kompletnie. Mam za to “oko” do zupełnie innych rzeczy, w tym do nietypowych zachowań na rynkach, które zwykle stają się ciekawymi okazjami inwestycyjnymi.

Zwykle o rynku zbóż pisałam jedynie przy okazji raportów USDA, gdzie o przyszłych ruchach cen próbowałam wnioskować po danych dotyczących areałów, zasiewów, zapasów, ewentualnie zagrożeń pogodowych. Tym razem przyglądnęłam się historycznej relacji cen pszenicy i kukurydzy.

Pierwszym ważnym założeniem jest fakt, że korelacja cen obydwu zbóż od roku 1902 (czyli w ostatnich 117 latach) wynosi 0,92. Z czystym sumieniem można więc powiedzieć, że ceny te są ze sobą powiązane, poruszają się razem. A będąc bardziej precyzyjnym, poruszają się równolegle do siebie…

…i tu założenie drugie. Analizując ceny od roku 1973 (wzięłam pod uwagę ten okres, gdyż właśnie w sierpniu 1973 roku ceny zbóż weszły na podobny poziom jak notowany obecnie, tj. cena pszenicy powyżej 400 USD za buszel i cena kukurydzy powyżej 300 USD za buszel), zauważyłam, że różnica cen w tych latach oscylowała wokół 100 USD. Dokładniej mówiąc przez znakomitą większość czasu, a analizowany okres to 45 lat, buszel pszenicy kosztował ok. 100 USD więcej niż buszel kukurydzy.

Oczywiście bywały okresy, kiedy różnica ta znacząco rosła (np. w roku 2008, kiedy bardzo drastycznie wzrosła cena pszenicy) lub malała (np. w roku 2012, kiedy przez krótki czas wyjątkowo wysoka była cena kukurydzy i wyrównała się z ceną pszenicy), jednak relatywnie szybko wracała ona do wieloletniej równowagi.

Statystyka dla tych 45 lat pokazuje, że średnia dla różnicy cen wynosiła 104 USD, a mediana nawet mniej – 96 USD.

Co w tym zastanawiającego? Wydawałoby się, że nic. Poza faktem, że obecnie różnica cen pszenica – kukurydza oscyluje wokół 180 USD, w sierpniu przekraczając nawet 200 USD.

wykres 1. Ceny kukurydzy i pszenicy (oś lewa) oraz spread pomiędzy nimi (oś prawa) w latach 1973-2018; na czerwono zaznaczono okresy, w których różnica cen była większa niż obecnie.

Jak rzadkie jest to zdarzenie obrazuje powyższy wykres, na którym na czerwono zaznaczyłam okresy, kiedy spread był większy niż obecnie. Łatwo zauważyć, że spread między cenami tych dwóch zbóż historycznie dążył do wskazanego wyżej poziomu 100-110 USD.

Mnie pomysł na trade nasuwa się sam… Uważam, że rynek będzie dążył do wieloletniej równowagi, a więc jeśli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego na rynku zbóż, różnica cen zmniejszy się i to znacząco w najbliższych miesiącach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *