Nie było źle, a może będzie jeszcze lepiej. Temat zbóż powraca…

No niestety… Pospieszyłam się…

Przypomnę pokrótce tok zdarzeń. W sierpniu pisałam o tym, że różnica pomiędzy cenami pszenicy i kukurydzy zrobiła się zdecydowanie większa niż by wskazywały wieloletnie średnie/mediany. Znaczące zwiększenie spreadu było tym bardziej intrygujące, że ceny tych dwóch zbóż są ze sobą silnie skorelowane. Sugerowałam też, że warto zagrać pod zmniejszenie tej różnicy – albo krótkim kontraktem wheat corn spreads, albo jednoczesnym otwarciem longa na kukurydzy i shorta na pszenicy.

Minęło kilka miesięcy. Intuicja okazała się całkiem słuszna. Spread wheat-corn znacząco się zmniejszył (ze 187 USD do 128,75 USD). Zbliżał się termin wygasania kontraktu mar19-mar19, stopa zwrotu była niezła, więc zamknęłam moją pozycję, pomimo tego, że trade nie osiągnął jeszcze pierwotnie zakładanego poziomu (pierwotnie zakładałam zamknięcie nie wcześniej niż przy różnicy wynoszącej 120 USD).

I tu przechodzimy do wyjaśnienia smutnej buźki we wstępie. Już dwa dni po zamknięciu różnica cen zmniejszyła się do mniej niż 120 USD. Zarobek mógł być więc zdecydowanie większy. Gdybym nie „stchórzyła”, tylko trzymała się planu.

W tym miejscu przypomina mi się, jak przed rokiem na konferencji FX Cuffs z Sylwią Dobosz (przy okazji pozwalam sobie polecić nowego bloga Sylwii) dyskutowałyśmy zaciekle, reprezentując dwa stanowiska:

jej – „100% transakcji zgodnych z planem”,

moje – „elastyczne dostosowywanie planu do zaistniałej sytuacji rynkowej”.

Ona nazywała moje podejście „wolną amerykanką”, co mnie oczywiście oburzało ;-), ja jej podejście oceniałam jako zbyt mało elastyczne, a tym samym narażone na niewykorzystywanie okazji bądź – w bardziej drastycznej wersji – niedostosowane do rynku surowców. Cóż, akurat tym razem miałaby rację. Faktycznie, na tym trade’ie mogłam zarobić więcej, gdybym trzymała się przyjętych założeń. Ale…

…zarobiłabym jeszcze więcej, gdyby chciwość wzięła górę nad planem. Dziś (1 marca; intraday) kontrakt Wheat corn spreads May19-May19 kwotowany był na 86 USD. Powyżej 100 USD kwotowane są dopiero kontrakty z terminem wygasania na marzec i maj 2020. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest silny spadek cen pszenicy w ostatnich 10 dniach.

wykres 1. Notowania pszenicy i kukurydzy w okresie 1-28 lutego 2019; wartości początkowe sprowadzone do 100

Ciekawym pytaniem jest, czy sytuacja zmieniła się już na tyle, żeby zagrać w drugą stronę – na rozszerzenie spreadu (np poprzez longa na Wheat Corn spreads dostępne w Saxo Banku*). Aby na nie odpowiedzieć, przedstawię wykres analogiczny do tego sprzed kilku miesięcy. Z tą tylko różnicą, że w sierpniu zaznaczałam okresy, gdy spread był większy od ówczesnego, dziś zaznaczę okresy, gdy spread był mniejszy od bieżącego.

wykres 2. Notowania kukurydzy i pszenicy (oś lewa) oraz spread pomiędzy cenami zbóż (oś prawa) w okresie od lipca 1973 do lutego 2019; na czerwono zaznaczone okresy, kiedy spread między cenami był mniejszy niż 28 lutego 2019 roku

Wydaje się, że jeszcze na taki trade nieco za wcześnie. Choć różnica cen pomiędzy pszenicą i kukurydzą wynosząca 86,00 USD jest znacząco poniżej wieloletniej (dla okresu od lipca 1973 do lutego 2019) średniej (104,47 USD) czy mediany (96,00 USD), to jednak statystycznie dość często (43% sesji w tym okresie) spread pomiędzy ceną pszenicy i kukurydzy był jeszcze mniejszy. Ryzyko takiej inwestycji byłoby tym większe, że w skrajnym przypadku różnica cen mniejsza niż 86 USD utrzymywała się 4 lata (od października 1997 roku do października 2001 roku).

wykres 3. Udział dni sesyjnych, kiedy spread spełniał kryteria wyszczególnione na osi X w ogólnej liczbie sesji w okresie od lutego 1973 do lutego 2019 (oś lewa) oraz liczba dni sesyjnych w najdłuższych okresach, kiedy kryterium było nieprzerwanie spełnione wraz ze wskazaniem, kiedy to miało miejsce (oś prawa)

Patrząc na wykres powyżej, widać wyraźnie, że obniżenie wartości spreadu, przy którym rozpoczęlibyśmy wyżej opisaną inwestycję do 80 USD, 70 USD, 60 USD itd. znacząco obniża ryzyko (reprezentowane w tym przypadku przez udział sesji, kiedy taka sytuacja miała miejsce, a także liczbę dni sesyjnych najdłuższego nieprzerwanego okresu oraz to, kiedy ten okres miał miejsce)

Trudno w tej chwili ocenić, który moment wejścia w pozycję na zwiększenie spreadu byłby odpowiedni, gdyż prawdopodobnie najlepszym byłby po prostu moment odwrócenia tendencji. Na pewno jednak warto obserwować rynek tych dwóch zbóż i ich relację, aby wykorzystać zachodzące zmiany, szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę spadku cen pszenicy w ostatnich dniach oraz wysoką korelację rynków w długim okresie.

___

* Zachęcam do rejestracji na stronie Saxo Bank poprzez link zamieszczony powyżej, ponieważ w przypadku otwarcia rachunku poprzez ten link otrzymacie godzinne darmowe szkolenie z obsługi platform Saxo Bank. Dla przejrzystości dodam, że korzyść będzie obopólna, ponieważ ja w takim przypadku otrzymam nagrodę  za polecenie nowego Klienta.

___

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Przy transakcjach lewarowanych istnieje ryzyko poniesienia strat przekraczających wartość depozytu! Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *